Balestrand, Sogndal

CREATIVE CONNECTIONS NORWAY

Frå garasje til kunstatlie

Creative Connections Norway jobbar med internasjonale, lokale ungdommar og har laga mange prosjekt der alle får stort utbytte(19 prosjekt til no, over 600 deltakarar). Jobbar med ulike kunstformer og ynskjer å tranformere ein tom garasje til insprerande kunstatlie der ungdomar kan uttrykkja seg og skapa verdfulle minner gjennom å delta i prosjekt. Kunstbygda Balestrand mangler eit atlie der mange menneske jobbar og utviklar saman. Me treng 250 000 for denne draumen vil bli realitet våren 2020.