Eid

BRYGGJA SKULE FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVAL (FAU)

Uteområde Bryggja Skule

Vi i FAU ynskjer å søkje støtte til å utforme uteområdet til skulen vår. Vi vil sette fokus på leik, læring, fysisk aktivitet og meistring. Uteområdet er per dags dato eit blankt lærret, klar til til å få farge og liv. Om vi kunne fått støtte til dette prosjektet hadde det gleda mange små, men også mange store!