Bergen, Fyllingsdalen

Bønes skolekorps

Uniformer til alle

Bønes skolekorps har 50 aktive medlemmer. Korpset deltar aktivt i kulturlivet i bydelen og legger vekt på tilhørighet, musikkglede og mangfold. Vi har god rekruttering og mange ivrige aspiranter og juniormusikanter. Det å kunne ta på seg uniformen og spille konsert eller marsjere i 17. mai-toget er et høydepunkt for mange. Dessverre har vi svært få uniformer i små størrelser. Med støtte fra hjertebank håper vi å kunne stille med mange stolte uniformskledde musikanter denne våren.