Bergen, Fyllingsdalen

BERGEN SKYTTERLAG

Ny grav 100m

Vår 100m grav er nesten 20 år. Er blitt lekk og må dekkes til for at elektronikken ikke skal skades. Tungvint og tidkrevende for når graven skal benyttes. Et beløp som dette vil langt på vei gi oss et nytt tak som er bedre konstruert. Og dermed vil tåle tidens tann bedre.