Bergen, Fyllingsdalen

BERGEN RØDE KORS/ V BARK Fyllingsdalen

Med moro og mestring i sekken

BARK skal være en attraktiv aktivitet for unge, og som inspirerer til en aktiv livsstil som del av fritiden. Ungene får muligheten til å oppleve positive fritidsopplevelser sammen med trygge og engasjerte voksne. Prosjektet skal fokusere på aktiviteter som utvikler positive verdier og holdninger, fysiske og sosiale ferdigheter og vennskap på tvers av kjønn, sosial status, etniskbakgrunn og religion. Gjennom lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv vil barn oppleve samhørigheten