Bergen, Fyllingsdalen

BERGEN RØDE KORS/v BARK Fyllingsdalen

Med moro og mestring i sekken

Ukentlig samlinger i hver mandag med ulike aktiviteter I tillegg ønsker vi å tilby ekstra ordinære opplevelser utenom de vanlig -2 turer : Tur til Dale Oen senter i Øygarden, Camping tur -2 teateropplevelser på Fyllingsdalen teater (1 pers semester) Gjennom lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv vil barn oppleve samhørigheten som oppstår gjennom felles aktivitet og utfoldelse, noe som vil bidra til en positiv minnebank, utvikling av egne ressurs og helsefremmende livsstil.