Bergen, Fyllingsdalen

Bergen Pistolklubb

Pensjonistidrett

Bergen Pistolklubb har c 450 medlemmer i alle aldersklasser. De bygger nå om idrettsanlegget for c 5 000 000. Det meste gjøres på dugnad. For å tilrettelegge bedre for pensjonister og uføre og øke deres tilbud i klubben, søkes det om midler for utstyr og tilrettelegging samt løpende aktiviteter. Tilbud for pensjonister er lavt i området og dette er en samlingsplass for mange eldre skyttere opp til 91 år som vi har i dag. Disse trener fast 2g i uken. I tillegg kan handikap aktiviteter økes.