Arna

BERGEN KICKBOXING KLUBB

Ferie-Kick

Vi håper at «Hjertebank» kan støtte oss med følgende prosjekter: -Åpent hus på dagtid i ferier åpent for barn, unge, voksne. Vi stiller med lokaler, utstyr, enkel bevertning samt 1-2 trenere/aktivatører som kan sette i gang trening og leker. Kostnad pr dag for 4 timer vil være 2500,- Størrelsen på en eventuell tildeling vil tilsi hvor mange dager som kan gjennomføres.