Balestrand, Sogndal

Balestrand Skytterlag, Det frivillige Skyttervesen

Prosjet auka skyteaktivitet i Balestrand

Vi har ei innandørs skytebane med 6 skyteskiver. Vidare har vi 4 skytevåpen til utlåns. Balestrand er ein skuleplass, og vi har mange ungdommar i bygda. Skyting er ein av fritidsaktivsaktivitetane vi har å tilby. Det syner seg at kapasiteten på skytebana blir for liten. Vi har behov for å utvida med 2 skyteskiver, og kjøpa 4 nye våpen. Kostnadsoverslag: 2 skyteskiver komplett à kr 50000 = 100000 4 sauer cal 22 à kr 21000 = 84000 Montering skyteskiver 10000 = 194000 Finansiering: Dugnad 10000 Eigne midlar 60000 Tilskot 124000