Sandnes

AUSTRÅTT IDRETTSLAG

Gratis idrett for de yngste

Austrått Idrettslag har som visjon å få med seg flest mulig barn i bydelen inn i idrettslaget. Vi søker derfor støtte til å kunne dekke treningsavgift og medlemskontigent for de yngste (5-7 år) slik at også lavterskelfamilier kan sende sine barn til idrettslaget, uavhengig av økonomi. Idrettslaget er hjerte i bydelen og har rundt 800 medlemmer, derav ca 120-130 medlemmer i alderen 5-7 år - dette antallet ønsker vi skal øke i løpet av prosjektet.