Austevoll

Austevoll Røde Kors

Prosjektor for Bygdekinoen

Austevoll Røde kors drifter Bygdekinoen med sine frivillige for ca 500 timer i året i over 10 år og er et populært kulturinnslag i kommunen vår med ca 150-200 besøkende per kveld. Men vi har nå stor problem med å få vakter på grunn av tunge løft av utstyr som er over 50 kg som lånes nå av Bygdekinoen. Vi ønsker derfor å gå til innkjøpt av ny prosjektor til ca kr 600 000,- som skal stå permanent i «kinoromet. Vi har allerede mottatt 300 000 kr og søker ytterlige 150 000 hos både SPV og kommunen.