Austevoll

Austevoll Historielag

Prosjekt "AUSTEVOLL KULTURSOGE"

Vi jobber med å realisere bokprosjektet "Austevoll kultursoge". Vi trenger mer midler til forprosjekt (som nå er i gang), Vi trenger også midler til innsamling og dokumentasjonsarbeid som er helt nødvendig for å realisere bokprosjektet. Viser til tidligere søknad og takker for bidrag til forprosjektet (juni 2019). "Austevoll kultursoge" skal gi lokalsamfunnet "røtter" og identitet gjennom tekst og bilder. Bok evnt. bøkene skal gi kunnskap om fortiden som en kan ta med inn i fremtiden!