Sauda, Sauda & Suldal

ÅTGAUM FORMIDLING AS

Formidling til folket

Vårt prosjekt handlar om å bygga opp og tilgjengeliggjera ein aktivitet der formidling av lokal historie og synliggjering av spesielle stader står sentralt. Målsettinga er å knyta Sauda sine historiske kjerneverdiar, m.a Amerikabyen, Folkets Hus, Allmannajuvet og Tveittunet opp mot ei aktiv og tilgjengelig formidling. Det er i dag eit fragmentert og tilfeldig utvalg av aktørar som utfører formidling, og Sauda har ikkje ein klar strategi for synliggjering av alt det fantastiske Sauda kan by på.