Arna

ÅSANE HORDVIK SKYTTERLAG

Innandørs skytebane

Åsane/Hordvik skytterlag byggjer i 2020 ny miniatyrbane. Då får vi auka kapasitet frå 5 til 20 baner. Dette tyder at vi kan tilby ei sunn aktivitet til endå fleire i Arna og Åsane. For å få eit bærekraftig fritdstilbod på den nye bana treng vi omlag fire gonger det utsyret vi har i dag. Ungdomsutvalet treng nye miniatyrvåpen, støtter, skyteklede, reimer og anna utstyr til tilsaman 400000 kroner for å utnytte kapasiteten på den nye bana og bli eit fullverdig tilbod til flest mogleg framover. #SPV