Arna

ARNE MUSIKFORENING

Arne Musikforening, korpset for heile Arna

Vyrde hjertebank, ein bank etter vårt hjerte. Me er heldige som har deg og ditt engasjement i våre bygder. Arne Musikforening har no samla alle voksnekorpsa i Arna under same paraply med føremålet å skapa eit kvalitetskorps som kan bidra kulturelt for heile Arna. Me tevlar no i 3.div i NM for janitsjar og det krev fornying av instrumentparken. Me manglar m.a. dyre instrument som fagott og obo. Likeeins må fleire av messinginstrumenta skiftas. Meir opplæring må også til. Håpar på hjertelig hjelp