Arna

ARNASTRILEN TORADARLAG

Aspirantopplæring

Arnastrilen Toradarlag har 30 års jubileum i 2020. Vi ønsker å rekruttere til oss nye og yngre medlemmer. Derfor søker vi støtte til innkjøp av brukte instrumenter for opplæring av aspiranter.