Arna

ARNA SOKN

Inpirasjonstur for unge ledere

Arna kyrkjelyd ønsker å reise på tur til Impuls i Stavanger. Turen er tenkt som inspirasjon og påskjønnelse til unge ledere i menigheten. Ungsomsledere er en viktig ressurs for å bygge uformelle møteplasser for ungdom der de kan være uten å prestere. På Impuls møtes flere tusen ungdommer. Kyrkjelyden organiserer reise med buss der også andre fra Arna får plass. Bussturen i seg selv er viktig del av turen og utgjør en stor kostnad,