Arna

ARNA SKULEKORPS

Ta korpset et stort steg videre – sammen gjør vi det bedre – rekrutteringsarena til kulturlivet i Arna

Arna skulekorps er samarbeidskorpset til tidligere selvstendige korps i bydelen, med musikanter fra både barne- og ungdomsskole og videregående skole. Sammen har vi oppnådd mye – et resultat av godt arbeid fra både musikanter, profesjonell dirigent/instruktører og frivillige. Vi har høyt aktivitetsnivå, med spilling på konserter og kulturdager – ikke minst 17. mai! Nå søker vi instrumentstøtte for å få enda bedre progresjon og lydbilde – for å bedre kunne utvikle Arnas blomstrende musikanter.