Arna

ARNA SENIORSENTER

Ny komfyr "Combidamper" til kjøkken på Arna kyrkjelydshus

Arna Seniorsenter er lokalisert på Arna kyrkjelydshus og er ein sosial samlingsplass for eldre i Arna.Vi har ope to dagar i veka og serverer middag og kaffe til ein rimeleg pris,i tillegg har vi kulturelle innslag.No er komfyren på kjøkkenet deffekt og må skiftast ut. Vi får driftstilskot frå Bergen kommune, men det rekk ikkje til nyinvestering og er derfor avhengige av å få økonomisk hjelp utanfrå for å kunna fortsetja drifta. Arna kyrkjelydshus betaler 60%. Arna Seniorsenter 40%