Arna

Arna Rotary Klubb

En rekke lokale prosjekter og gode saker i Arna og Omegn

Her er ett utdrag av Arna Rotary klubb lokale lokale prosjekter. Vi ønsker å gjøre mer! Vi støtter "Bry deg og bli med", tiltak for barn og unge i Arna. Vi har ansvar for TV-aksjonen i Arna. Vi arrangerer årlig Eldrefest. Sansehagen - Arna Helseheim. Utdanningsmesse i Bjørnarhallen for hjelpe unge ta utdanningsvalg. Rotary har ett lederutviklingsprogram for unge kalt RYLA. I år sendte vi tre! I tillegg har vi ett unikt ettårig utvekslingsprogram med ett skoleår i utlandet. Se Facebook for mer!