Arna

ARNA OG ÅSANE RØDE KORS

Trygg ferdsel til fjells

Arna og Åsane Røde Kors Hjelpekorps rykker ut på kort varsel for å bistå i søk og redningsaksjoner. Det blir stadig flere oppdrag hvor nødstedte enten har gått seg vill eller har skadet seg i terrenget. Det finnes ingen offentlig etat som tar seg ut terrenget og hjelper disse personene. En er prisgitt frivillige organisasjoner som Hjelpekorpset. For å bedre situasjonen til forulykka og arbeidsforholdene til de frivillige ønsker vi å gå til innkjøp av et terrengkjøretøy med båremulighet.