Arna

ARNA MISJONSMENIGHET

PitStop Arna

Arna misjonsmenighet skal ta i bruk det nypiloterte arbeidsinkluderings konseptet PitStop, for å hjelpe ungdom med psykiske helseutfordringer til å komme tilbake i skole og arbeid. Inkluderings-konseptet har over tid vist seg å gi svært gode dokumenterbare resultater, der åtte av ti unge kommer tilbake i skole og arbeid. Arna Misjons menighet skal gjennom dette prosjektet mobilisere menighetens frivillige til å engasjere seg i bekjempelsen av ungt utenforskap. Mer info: www.pitstop.no