Arna

Arna Bjørnar G2005

Sosial samling

Arna Bjørnar G 2005 er en fantastisk gjeng på 32 gutter og 7 trenere. Vi ønsker og bygge videre på det gode vennskapet og ønsker og kunne samlede ALLE til sosiale arrangement også uten for banen. Dette er inkluderende og er med å styrke vennskap og kameratskap. Som lagleder for disse flotte guttene hadde jeg blitt overlykkelig for støtte. Vårt motto: SAMMEN er vi Best