Årdal, Sogndal

Årdal Klatreklubb

Utvikle klatremiljøet i Årdal

Årdal klatreklubb er ein nystarta klatreklubb som allereie har markert seg med sitt arbeid for å få unge ut i naturen då me vart tildelt Slingsbyprisen under Nasjonalparkfestivalen "Under Storen", Me ynskjer å forbedre tilboda me har gjennom å erverve vårt eige utstyr som me kan bruka til utlån for våre medlemmar og under arrangement. No ynskjer me å starte i det små med innkjøp av buldregulv/matter i buldrerommet, barneselar, tau, sikringsutstyr, utstyr til kameratredning, og klatresko.