Suldal, Sauda & Suldal

ARBEIDSSKULEN PÅ EIDE

Arbeidsskulen på Eide er den gamle yrkesskulen på Sand Den starta rundt 1920 og var landets første yrkesskule. Skulen var i drift fram til 1980 talet. No er det blitt ei stifting som husar speidarar, Suldal Husflidslag, vevstove, verksader for "Brdrene af Sand" og Suldal malarkubb. Arbeidsskulen er både for unge og dei litt eldre og her treffes fleire generasjonar. Husflidslaget har aktivitetar for barn og unge,malarklubben har fleire utslillingar i året. 30 - 40 unge og vaksne er i aktivitet kvar veke.

Stiftinga "Arbeidsskulen på Eide vart stifta 2.juni 2015. På same tidspunkt over tok me ansvaret for bygningane og drifta av desse.I tida etter på har det vore gjort mykje arbeid på dugnad med opp pussing og brannsikring. Vi vil arbeide for at "Arbeidsskulen på Eide" i åra framover skal vera eit kultursenter og ein møte plass for unge og eldre. Ein stor trebygning frå 1920 krev mykje arbeid til vedlikehald, og dersom me får tilskot vil vi bruke midlane til oppgradering av huset.