Sauda, Sauda & Suldal

Andedammens Venner

Liv i Andedammen - lek, aktivitet og læring

Prosjektets mål er å ivareta og videreutvikle Andedammenområdet. Vi ønsker å skape aktivitet og læring, spesielt for de unge, siden området ligger i gangavstand fra skoler og barnehager, samt idrettsanlegg, sentrum og Nasjonal Turistveg. Dette bidrar til å gjøre Sauda mer attraktivt både for fastboende og tilreisende. Vi ønsker å vinkle aktivitet og læring mot "klima og miljø" og tenker blant annet å bygge et "mikrokraftverk" som styrker den grønne profilen i et område med dyr, fugl og fisk.