Sandnes

AMATØRKUNSTNERNE I RISKA

Renovering av tak eller kjeller i Klokkargården, Hommersåk

Vi låner Klokkargården av kommunen. Det er et gammelt hus og vi har gjort en del utbedringer. Vi trenger nå å skifte tak eller utbedre kjelleretasjen pga råte. Vi kan i beste fall håpe på et samarbeid med kommunen eller at vi må ta alle kostnader selv. Vi liker godt huset og at det ligger sentralt ved stemmen på Hommersåk. Vi har stor aktivitet blant yngre og eldre. Nye bekjentskaper blir stiftet til glede for alle. Dette er med på å øke/holde vedlike tilhørigheten til bygda vår.