Arna

ALLIANSE IDRETTSLAGET ARNA-BJØRNAR

Arna-Bjørnar Fotball en drivkraft i lokalmiljøet -søker midler som kommer tilnytte for alle i Arna .

AB-En drivkraft i lokalmiljøet. Vi vil være en brobygger for verdiskapning i bygden. Vi søker midler som kommer til nytte for alle i Arna. 1:Rickshaw til Arna Helseheim- vi har startet en innsamling for at Arna Helseheim skal få sin egen sykkeltaxi. Gjennom Arna Sykkelfestival har vi i tre år lånt en sykkel for at beboerne skal få ta del i festivalen - til stor glede for alle. Vi har hatt fine møter mellom oldebarn som møter oldemor på sykkeltur. Vi håper at gjennom hjertebank at vi når vårt mål om å oppfylle Arna Helseheim sin drøm - en egen sykkel til bruk når vær og vind tillater det, 2:MOT programmene Skolen som samfunnsbygger og Robust ungdom til Garnes Ungdomsskole og Arna Videregående skole. Skolen som samfunnsbygger: forsterker skolens rolle som samfunnsbygger. Gjennom utdanning, foredrag og coaching av rektor, skolepersonale, ungdommer og lokalsamfunnets foreldre, ledere og trenere skapes en felles verdiplattform av viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert. Robust Ungdom: består av 12 MOT økter hvor målet er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT øktene har varierende tema, men MOTs verdier MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, er en rød tråd gjennom hele MOTs program. Programmet gjennomføres av spesielt rekrutterte mennesker som er gode på å nå inn til ungdom. Arna-Bjørnar har sett verdien og viktigheten av å være MOT ambasadørklubb. MOT oppdrag er å utvikle robust ungdom som inkluderer alle. MOTs overbevisning er at å styrke ungdoms robusthet og mot, er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn. Og Arna-Bjørnar ser en stor verdi av at både skole og idrettslag jobber i samme rød tråd mot et varmere og tryggere samfunn. 3:Oppstart Arna-Bjørnar Ungdomsstyre- Ungdommene skal få si sin mening om hva som er viktig for dem. Og være med å skape aktiviteter for ungdommene i våre klubbhus. Midlene vil bli brukt etter ungdommene sine egne ønsker. Fotballcup, Filmkvelder, fotball på storskjerm, spill og aktivitets leker i våre klubbhus, 4.Sofa til vårt klubbhus på Arna Idrettspark. Vi ønsker oss to nye sofaer til vårt klubbhus, slik at våre ildsjeler som kommer innom kan slå seg ned i gode og fine omgivelser. Vi huser også trimgruppen "Sterk og Stødig" et flott trimtiltak for eldre 65+ og Arna Rotary sine møter hver uke. Vi ønsker at de skal få fine omgivelser for sin aktivitet.