Eid

Ålfoten grendeutval

Kulturløype i Ålfoten

Ålfoten grendeutval ynskjer å ivareta bygda si historie og setje søkjelys på bygda sitt særpreg ved å opprette kulturløyper. I fyrste omgang vil vi tilrettelegge to løyper, der historiske/viktige stadar vert skilta med informasjonstavler som fortel historia til staden med tekst og bilete. Kulturløypene vil også legge til rette for fysisk aktivitet, og vil vere interessann for barnehage- og skuleborn, bygdefolk, turistar og andre tilreisande som kjem til bygda vår. Bildet viser eine løypa.