Bergen, Fyllingsdalen

Aktivt Pusterom AS

Aktivt Pusterom Gæmlis

Aktivt Pusterom AS skal, samarbeid med Betanien rehabilitering og sykehjem, starte opp med fysisk aktivitet, sosialt samvære og velvære for pasientene som bor på sykehjemmet. Vi ønsker også å dra med oss flere frivillige, og vi har nå 3 personer som blir med oss i første omgang. Vi ønsker også å nå flere yngre mennesker som står utenfor arbeidslivet slik at de skal få oppdage egne ressurser og hjelpe de med å komme seg videre og inn i skole/arbeid. Målet er å utvide til flere sykehjem på sikt.