Bergen, Fyllingsdalen

AKTIVT PUSTEROM AS

Aktivt Pusterom Fritid

Aktivt Pusterom Fritid er et ettermiddagstilbud en til to dager i uken for barn og ungdom som mangler en sosial arena og et fritidstilbud på ettermiddagstid. Aktivt Pusterom Fritid ønsker å gi barn og ungdommer med sosiale utfordringer eller av ulike grunner opplever utenforskap, et pusterom fra hverdagens utfordringer, og bidra med positive opplevelser på fritiden. Vi ønsker å kunne bidra til nye opplevelser, sosial tilhørighet og mestringsopplevelser for disse barna.