Sogndal

A/L SKOGLY

Nytt kjøkken til ungdomshuset

Ungdomshuset Skogly er over 100 år gamalt, og vert nytta av mange lag og organisasjonar, samt innbyggarar i alle aldrar. Vi har gjort mykje bra i huset siste åra, men kjøkenet vårt treng sårt ei oppgradering for å bli meir brukarvenleg. Dette vil koste oss mykje, og med ein trang økonomi er det vanskeleg. Vi søkjer difor om kr 250 000,-. Kjøkenet er hjerte i alle hus, det ønskjer vi det skal bli i Skogly også.