Arna

1. LONE SPEIDERGRUPPE

Innholdsrik skap-tilhenger til hjul

Aktivt friluftsliv innebærer att vi trenger å frakte store deler personlig bagasje og felles utstyr. Vi har lenge ønsket oss en skap-tilhenger for å gjøre logistikken enklere på tur og håper SPV ønsker å bidra til dette. I tillegg til personlig bagasje og felles utstyr som vi allerede har, skulle vi gjerne hatt noen nye lavvoer i tilhengeren. Antallet medlemmer stemmer ikke med antallet funksjonelle lavvoer vi har for tiden, og dette er en svært kostbar investering.