Retningslinjer

Hvem kan søke?
Organisasjoner, lag, klubber og foreninger med eget organisasjonsnummer, og tilhørighet i kommunene tilknyttet Hjertebank-arrangementet.

Hvordan foregår tildelingen, og når annonseres kåringen?
En ekstern lokal jury beslutter hvilke 10 prosjekter som får støtte. Det totale tildelingsbeløpet utgjør 1 million kroner for hvert Hjertebank, og skal fordeles mellom juryens valgte prosjekter.

Tildelingen annonseres og markeres med en stor gratiskonsert med kjente artister på hvert sted.

Hjertebank arrangeres på forskjellige steder og på ulike tidspunkt i løpet av året.

Billedmateriale og personvern
Fotografier som legges ved søknaden kan bli brukt i markedsføring.

Bruk av bilder i en slik sammenheng omfattes åndsverkloven, og fotografen må derfor gi sitt samtykke til slik bruk før du sender inn bildene.

Fotografier omfattes også av personvernloven, som sier at “bilder av personer ikke kan gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den avbildede”. Bilder av barn kan heller ikke gjengis uten samtykke fra foresatte.

Bilder av personer som har aktuell og allmenn interesse, eller som deltar på offentlige arrangementer, kan derimot gjengis uten samtykke. Men i hovedregel: Innhent tillatelse til bruk fra fotografen og de som kan identifiseres på bildene.