Vi tror på deg som vil gjøre noe bra, der du bor.
Når du og folk rundt deg trives, da vinner vi alle. Overskuddet i Sparebanken Vest blir brukt til å finansiere initiativ som gjør lokalmiljøene våre levende, inkluderende og inspirerende.

Som en del av dette arrangerer vi Hjertebank på 7 hjemsteder, og deler ut samfunnsutbytte med 1 million kroner til prosjekter på hvert sted.

Har laget ditt, klubben eller organisasjonen din behov for penger til et prosjekt der du bor?

Velg hjemsted og søk!

En ekstern jury gjennomgår søknadene og bestemmer hvem som får støtte. Vinnerne annonseres under en stor gratis konsert med kjente artister på hvert sted.