Vi tror på deg som vil gjøre noe bra, der du bor.
Når du og folk rundt deg trives, da vinner vi alle. Overskuddet i Sparebanken Vest blir brukt til å finansiere initiativ som gjør lokalmiljøene våre levende, inkluderende og inspirerende.

Som en del av dette arrangerer vi Hjertebank på 7 hjemsteder, og deler ut samfunnsutbytte med 1 million kroner til prosjekter på hvert sted.

Har laget ditt, klubben eller organisasjonen din behov for penger til et prosjekt der du bor?

Velg hjemsted og søk!